نویسندگی در آمفی تئاتر

من یک نویسنده ام که خودم را مینویسم. موجوداتی شبیه به خودم را مینویسم. در بین آدمهایی که اکثرا کارگردان_بازیگرند.....ولی شاید نویسنده نیستند.......

بهمن 90
14 پست